Home -|- Club Info -|- Login -|- Contact  
 


Online reservatie via VTV.


Werkwijze:
  » Aanloggen met VTV-nmmer (6 cijfers vermeld op uw VTV-kaart) en paswoord (eigen keuze)
  » Reservatie maken: Wijzigen/Verwijderen
  » Uitloggen (NIET vergeten, zeker bij gebruik in het clubhuis!)


VTV-site


Thuis
U maakt connectie met de VTV-site en kiest voor de rubriek “Terreinreservatie” (rechts bovenaan).
Om in te loggen geeft u als toegangscode uw VTV-nummer in (VTV-kaart te bekomen aan de bar) en het paswoord dat initieel bestaat uit de 8 cijfers van uw geboortedatum (bvb 13021956).

Bij de eerste connectie zal het programma u vragen dit paswoord te wijzigen.
Uw nieuw paswoord moet minimum 5 en mag maximum 10 tekens bevatten.

Eens ingelogd hebt u de mogelijkheid om een reservatie te maken, te wijzigen of te verwijderen.
Bij het aanklikken van “Reservatie maken” krijgt u een overzicht van de beschikbaarheid van de terreinen. Via “Kalender aan/uit” kunt u een bepaalde dag kiezen. De beschikbare terreinen hebben de melding “Vrij”.


Eigenlijke reservatie
  » Om te reserveren klikt u op een terrein dat “Vrij” is;
  » Vervolgens klikt u op “Zoek/Wijzig spelers”;
  » U ziet nu dat uw naam geselecteerd is;
  » Klik vervolgens op “Registreer” en vervolgens op “Bewaar”.;
  » Op deze wijze hebt u een terrein gereserveerd.
  » Op deze wijze hebt u een terrein gereserveerd.


Indien u dit wenst, kunt u bijkomende spelers aanduiden tegen wie u speelt in de door u gereserveerde speeltijd.
  » Dit kunt u doen door via “Zoek/Wijzig spelers” één of meerdere namen toe te voegen uit de lijst;
  » Het toevoegen van een bijkomende naam heeft geen gevolgen voor deze persoon wat betreft zijn registratiemogelijkheden, maar zal bij deze persoon als info verschijnen;
  » Via “Reservatie wijzigen/verwijderen” krijgt u een overzicht van de toekomstige reservatie die u gemaakt heeft, inclusief diegene waarop u bent uitgenodigd.


Bespelen van terreinen door niet-leden
In principe mogen enkel de leden van TC De Egelantier gebruik maken van de terreinen gedurende de vrije reservatie.

Uitzonderlijk is het spelen met een niet-lid toegestaan indien aan de 3 volgende voorwaarden is voldaan:
  » 1) Het niet-lid is vergezeld van een lid van TC De Egelantier,
  » 2) Deze persoon is lid van een andere tennisclub,
  » 3) De voorzitter of ondervoorzitter is voorafgaandelijk ingelicht.


Beëindigen
Om te beëindigen klikt u “uitloggen” aan.
Vergeet niet uit te loggen zodat anderen niet met uw gegevens werken!


In het clubhuis zal het reservatiesysteem, alsook een overzicht van alle reservaties, en de toegang tot onze website permanent beschikbaar zijn en kan u ook daar inloggen voor uw reservatie.