Home -|- Club Info -|- Login -|- Contact  
 


Verlichting
De 3 terreinen zijn voorzien van verlichting.
Het gebruik van de verlichting is gratis voor de leden.
Het bestuur verwacht dan ook de nodige discipline.
De richtlijnen zijn beschikbaar op het Infobord en onze website.